PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to instytucja będąca polskiej organem administracji państwowej, która odpowiedzialna jest za sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi, poprzez finansowanie ich rehabilitacji, a także wspieranie ich zatrudnienia. Środki finansowe którymi PFRON dysponuje, przeznaczane są m.in. na zakupy sprzętu rehabilitacyjnego, turnusy rehabilitacyjne, likwidację barier architektonicznych oraz dofinansowywanie zatrudniania osób niepełnosprawnych.

1. Kiedy firma musi co miesiąc dokonywać określonej wpłaty pieniężnej na konto PFRON?
2. PFRON dofinansowanie do samochodu 2012
3. Pfron dofinansowanie w 2012
4. PFRON przeciętne wynagrodzenie
5. Turnusy rehabilitacyjne PFRON
6. Błąd back office PFRON