Zakładanie firmy

Zakładanie firmy w Polsce to niestety wciąż droga przez mękę. Mimo tego, że zaplanowano i wprowadzono ułatwienie w postaci tak zwanego „jednego okienka”, gdzie można było złożyć dokumenty rejestrujące działalność gospodarczą, które potem trafiały do urzędu gminy, Głównego Urzędu Statystycznego oraz ZUSu, rozwiązanie to okazało się mało funkcjonalne, na co wciąż narzekają przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Dodatkową barierą są opłaty zarówno za rejestrację, jak i zmienianie danych o działalności.