Zarządzanie firmą

Zarządzanie firmą to wszystkie działania, które mają na celu kierowanie prowadzeniem działalności gospodarczej, czyli określenie jej misji, jaki jest jej cel i w jaki sposób będzie do zrealizowania tego celu dążyła, a także ustalenie strategii działania, struktury zatrudnienia oraz wielu innych czynników, które determinują sukces przedsiębiorstwa na rynku. Zarządzania można się nauczyć, choćby na studiach, czy kursach, jednak jest duża grupa ludzi, która intuicyjnie potrafi prawidłowo określać priorytety i dążyć do ich realizacji w firmie.