VAT

VAT jest to podatek od towarów i usług (z j. ang. – Value Added Tax – podatek od wartości dodanej) podatek pośredni, obrotowy, którego celem jest w jak najmniejszy sposób oddziaływać na końcową cenę towaru czy usługi podlegającej opodatkowaniu, poprzez przechodzenie przez kolejne fazy obrotu.

1. Czy nie majac firmy mogę wystawić fakturę VAT?
2. Jakie są zmiay w ustawie o podatku VAT wchodzące w życie od 2011 r.?
3. Jakie są stawki podatku VAT w Unii Europejskiej?
4. Jaki darmowy program do wystawiania faktur dla jednoosobowej działalności gospodarczej?
5. Czy przekazanie dodatkowych produktów promocyjnych na cele reklamowe należy opodatkować podatkiem VAT?
6. Podatek VAT przy sprzedaży towarów za granicą
7. Jak mam rozliczyć wydatki na remont samochodu objętego ubezpieczeniem dobrowolnym? Czy można odliczyć VAT?
8. Jak zaokrąglać kwoty wykazywane w deklaracji VAT
9. Wykaz towarów opodatkowanych stawką 8 proc. i 5 proc.
10. Wystawnienie dwóch faktur z tym samym numerem
11. Faktura z zerową stawką VAT
12. Wysyłanie faktur przez e-mail
13. Nowe deklaracje VAT w 2011
14. Jak wypelnic fakture na 8%?
15. faktury z vatem 23%
16. Wysokość stawki VAT na książki
17. Sprzedaje środek trwały osobie fizycznej czy muszę wystawić fakturę vat?
18. Jaki jest termin złożenia Vat Z ?
19. Czy podatek vat jest kosztem?
20. Kiedy należy przeprowadzić spis z natury dla podatku Vat?
21. Czy muszę zawiadomić Urząd Skarbowy o dokonanym spisie z natury dla potrzeb Vat? I wjakim terminie muszę to zrobić?
22. Faktura VAT polsko-niemiecka - wzór
23. Do kiedy należy zawiadomić urząd skarbowy o dokonanym dla celów podatku VAT spisie z natury w związku z zaprzestaniem wykonywania działalności gospodarczej?
24. Czy faktura VAT musi mieć podany NIP?
25. podatek vat
26. Co musi zawierać faktura VAT?
27. Podatek od towarów i usług w 2012
28. Bezpłatne programy do fakturowania
29. Czy faktura VAT musi być podpisana?
30. Czy można anulować fakturę VAT?
31. Czy na fakturze VAT musi być NIP?
32. Faktura korygująca 2012
33. Ile dni na wystawienie faktury?
34. Jak wypełnić fakturę VAT?
35. Korekta faktury korygującej
36. Jak wystawić fakturę korygującą?
37. Nota korygująca do faktury - wzór
38. Termin wystawienia faktury VAT
39. VAT na materiały budowlane
40. Do kiedy zwrot VAT za materiały budowlane?
41. Zwrot VAT na materiały budowlane - limity w 2013 r.
42. Czy od kart multisport dla pracowników płaci się VAT?
43. Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D w 2013
44. Wystawianie faktur za usługi transportowe w 2013r.
45. Jak przyspieszyć zwrot VAtu?
46. Czy można anulować fakturę?
47. Czy przy likwidacji działalności gospodarczej płaci się podatek VAT?
48. Korekty faktur w 2014
49. Faktury wewnętrzne w 2014 r.
50. Fakturowanie usług transgranicznych
51. Faktura przed momentem powstania obowiązku podatkowego
52. Zwolnienia z VAT dla towarów używanych 2014 r.
53. Obniżone stawki VAT 2014
54. Zwrot VAT dla osób fizycznych z tytułu wydatków budowlanych w 2014 roku
55. Czy w 2014 r. obowiązkowo płaci się VAT od zaliczek ?
56. Faktura polsko angielska wzór
57. Faktura polska w euro według jakiego kursu?
58. Jaki jest termin złożenia deklaracja i rozliczenia podatku VAT i akcyzy?
59. Odliczenie VAT od paliwa w 2014
60. Jaki zmienić dane nabywcy na fakturze? Faktura korygująca czy nota?
61. Odliczanie VAT od samochodu osobowego w 2014
62. Faktura polsko-duńska wzór
63. Faktura aktywny druk
64. faktura handlowa a faktura VAT
65. Faktura jako wezwanie do zapłaty
66. Faktura korygująca po angielsku
67. Faktura odwrotne obciążenie wzór 2014
68. Faktura zaliczkowa w 2014
69. Faktura 0 vat wzór
70. Zwolnienie z Vat od sprzedaży auta używanego (środka trwałego) w 2014
71. Odliczenie 100% VAT od zakupu paliwa do samochodu
72. Faktura polsko belgijska
73. Faktura polsko czeska wzór
74. Wzór faktury polsko angielskiej