PIT

PIT to podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli obowiązkowe świadczenie pieniężne, jakie obywatele płacą na rzecz skarbu swego państwa, od osiągniętych przez siebie dochodów. Nazwa podatku pochodzi od skrótu jego angielskiej nazwy – Personal Income Tax. PITami nazywane są także dokumenty, roczne zeznania podatkowe, które każdy obywatel osiągający dochody zobowiązany jest złożyć w swoim urzędzie skarbowym raz do roku, w terminie do ostatniego dnia kwietnia danego roku, za poprzedni rok podatkowy.

1. Jak rozłożyć podatek na raty?
2. Rozliczenie podatkowe stypendiów
3. Czy becikowe rozlicza sie w PITie?
4. Jak rozliczyć podatek w PIT od zysków osiąganych z giełdy?
5. czy osoba niepracująca musi składać PIT?
6. Rozliczenie dochodów z Polski i Wielkiej Brytanii
7. Co to jest pit 2 i po co się go składa?
8. Kiedy mija termin przekazania przez pracodawców PIT-11?
9. Czy do ewidencji wyposażenia muszę wprowadzać składniki majatku o wartości poniżej 1500zł?
10. Czy muszę sporządzać dwa spisy z natury? Na dzień 1 stycznia i na dzień 31 grudnia?
11. Jak ma wyglądać spis z natury - zerowy?
12. Rozliczenie podatku za 2010
13. Ulga prorodzinna za 2010
14. Czy polsa na życie przedsiębiorcy może być zaliczana do kosztów uzyskania przychodu?
15. co to są uproszczone zaliczki w podatku dochodowym dla przedsiębiorcy?
16. Do kiedy składać PIT?
17. Czy mogę się rozliczyć w PITie z mężem jeśli ślub brałam w 2010 roku?
18. Jakie są odliczenia od dochodu w 2011?
19. Czy wspólne rozliczanie się z dzieckiem w PITie, jako samotnie wychowujący rodzic, pozbawia mnie prawa do tej ulgi na dzieci w 2011?
20. Ile wynosi ulga na dzieci odliczana od podatku w 2011 roku?
21. JAk prawidłowo sporządzić spis z natury?
22. Ulga prorodzinna na dziecko żony
23. Czy od prezentów od pracodawcy należy naliczyć składki Zus i podatek dochodowy ?
24. Na jakim formularzu rozliczyć pit 8c za bony towarowe?
25. Jak rozlczyć Pit 8c za odsprzedaż akcji i papierów wartościowych?
26. Na jakim PIT powinnam złożyć zeznanie i w jakie pozycje wpisać dochody z PIT R?
27. Jak rozliczyć w PITzasiłek dla bezrobotnych?
28. Gdzie w Pit 37 wpisać stypendium wypłacane z Urzędu Pracy?
29. Ile wynosi ulga na dzieci w 2011 roku w PIT/O?
30. Czy mogę rozliczyć się wspólnie z niepracującym małżonkiem w picie?
31. Czy mogę złożyć PIT 37 wspólnie z małżonkiem, który zmarł?
32. otrzymuje zasiłek chorobowy z zus..po ustaniu zatrudnienia--w której rubryce go wpisuje w pit 37?
33. kto składa pit-2?
34. czy do PIT 37 powinnnam dołączyć inny PIT jak rozliczam się ze stypendium z Urzędu Pracy
35. czy do PITu 37 gdy rozliczam sie ze stypendium z Urzędu Pracy powinnam złorzyć dodatkowy Pit -8s???
36. jak obliczyć zaliczkę na podatek
37. ile można odliczyć na dziecko w 2012?
38. Na jakim formularzu rozliczyć pit 8c?
39. Pit w 2012 do kiedy składać?
40. Ile wynosi ulga na dziecko w 2012 r.?
41. Jak obliczyć podatek w 2012?
42. Czy trzeba złożyć zerowy PIT 4R?
43. Dochód z wynajmu mieszkania w PIT
44. Ulga na dzieci 2012 kwota
45. Zakupy na allegro bez rachunku jak ująć je w kosztach firmy?
46. Do kiedy składamy PIT?
47. Rozliczenie bonów światecznych pit 8c.
48. JAK OBLICZYĆ PODATEK DO PIT 37 W 2012?
49. Zmiany w PIT 2013
50. termin składania PIT-36 L
51. Pit w 2013 do kiedy składać?
52. Ile wynosi ulga na dziecko w 2013 r.?
53. Podatek od umowy zlecenia w 2013
54. Kwota wolna od podatku 2013
55. Ulga prorodzinna za 2013
56. Czy mogę się rozliczyć w PITie z mężem jeśli ślub brałam w pażdzierniku 2013 roku?
57. Jakie są odliczenia od dochodu za 2012 ?
58. Ile wynosi ulga na dzieci odliczana od podatku za 2012 roku?
59. ile można odliczyć na dziecko w picie za 2012 r ?
60. jak złozyć pit przez internet?
61. Niezłożenie w terminie PIT
62. Co zrobić, gdy złożyło się niepodpisany PIT?
63. Ulga dla honorowych krwiodawców w PIT
64. Jaki jest termin złożenia deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR?
65. Jaki jest termin złożenia deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R?
66. Jaki jest termin złożenia zeznania PIT-28?
67. Jaki jest termin złożenia PIT-14?
68. Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne w PIT
69. Jaki jest termin złożenia deklaracji PIT-4R?
70. dotyczy rozliczenia za rok 2013
71. Rozliczanie ulgi internetowej w 2014
72. zwrot podatku na dzieci
73. zwrot podatku na dzieci
74. podatek od przychodów ewidencjonowanych w grudniu 2015