ZUS

ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych, instytucja zajmująca się w Polsce ubezpieczeniami społecznymi, pobieraniem składek od osób pracujących i instytucji je zatrudniających na poczet przyszłych emerytur oraz świadczeń związanych na przykład z niezdolnością do wykonywania pracy. Jest powszechnie krytykowany za swoją nieefektywność, na którą obecnie nakłada się niż demograficzny, sprawiający że kurczy się liczba osób płacących składki, za to powiększa ilość beneficjentów otrzymujących z ZUS renty i emerytury.

1. Formularz ZUS RMUA
2. Jak płacić składki do KRUS zamiast do ZUS?
3. Ile wynosi dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne?
4. Jak płacić niższe składki ZUS?
5. Jakie płaci się składki za osobę współpracującą?
6. Jestem studentką. Czy przysługuje mi urlop macierzyński?
7. kiedy w ZWUA wpisywać kod 100 a kiedy 600?
8. Odwołanie od decyzji ZUS
9. Na jakim druku ZUS wyrejestrować firmę z ZUS, która wcześniej była zawieszona?
10. Chciałbym zatrudnić żonę w swojej firmie. co zrobić żeby nie płacić skałdek ZUS jak za osobę współpracującą?
11. wzór na wyliczenie zasiłku chorobowego za każdy dzień (do ręki)
12. Zmiana przepisów emerytalnych
13. Podwyżki w policji 2012
14. Ile wynosi macierzyński w 2012?
15. Ile wynosi mały ZUS?
16. Jak wypełnić zus dra 2012
17. Ile można dorobić do renty rodzinnej w 2012 roku?
18. Podwyżka emerytur w 2012 roku
19. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych w 2012
20. Aktualna wersja Płatnika
21. Ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne w 2012?
22. Jakie zaświadczenia do becikowego?
23. Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu ZUS
24. Jakie zaświadczenie z ZUS do wychowawczego?
25. Dokumenty becikowe 2012
26. Dokumenty do zasiłku macierzyńskiego
27. Kto przyznaje zasiłek pielęgnacyjny?
28. Jaki dokument potwierdza ubezpieczenie zdrowotne?
29. Jaki dokument stanowi dowód ubezpieczenia dla członków rodziny?
30. ile mogę dorobić do renty rodzinnej
31. ile mogę dorobić do renty rodzinnej
32. Formularz KOA ZUS
33. Becikowe 2012 ile wynosi?
34. Becikowe jakie dokumenty?
35. Dokumenty do macierzyńskiego
36. ZUS dla nowych firm
37. Składki zus umowa zlecenie 2012
38. Wzór wniosku o urlop macierzyński
39. Kwota składki zdrowotnej w 2012
40. Stopa bezrobocia w Polsce w 2012 r.
41. Waloryzacja rent w 2012
42. Składka na ubezpieczenie zdrowotne 2012
43. EDG-1 - wzór
44. Składka na ubezpieczenie wypadkowe 2012
45. Składka rentowa pracodawcy w 2012
46. Składka preferencyjna ZUS w 2012r.
47. Składki KRUS a działalność gospodarcza
48. Waloryzacja emerytur w 2012 r.
49. Do kiedy płaci się ZUS?
50. Podwyżka składki rentowej
51. Jak uniknąć ZUS-u?
52. Ile wynosi emerytura rolnicza?
53. Wniosek o kartę NFZ
54. Dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne
55. Zasiłek rodzinny - dokumenty
56. Jaki dokument zamiast rmua?
57. Składki ZUS działalności gospodarczej
58. Umowy zlecenia a składki ZUS-owskie
59. Ponowne przeliczenie emerytury
60. Podstawa wymiaru składki ubezpieczenia zdrowotnego
61. Zawieszenie działalności gospodarczej a ubezpieczenie zdrowotne
62. Składki społeczne
63. Czy pracodawca płaci ZUS?
64. Ubezpieczenie chorobowe jaka składka
65. ZUS - zmiany w emeryturach
66. Świadczenia na rehabilitację a składki na ZUS
67. Czy przedsiębiorca na zwolnieniu lekarskim dostaje zasiłek chorobowy?
68. Jaki jest termin zgłoszenia do ubezpieczenia w ZUS-ie?
69. czy renty rodzinne też można przeliczać
70. Czy jeśli zawiesiłem firmę muszę informować ZUS?
71. ile mogę dorobić przy rencie rodzinnej która wynosi brutto 799zł a netto 692zł?
72. Jakie płaci się składki ZUS za zatrudnioną w firmie własną żonę
73. Jaki jest termin przekazania ZUS IWA?
74. moja żona wzjeła opiekę na dziecko które było po operacji i zus nie chce zapłacić bo pracuje w ochronie dlaczego