Czy na ślub brata należy się urlop okolicznościowy?

autor: Aya 2010-11-09 00:00:55   
1

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: Michał 2010-11-09 00:01:43   
0
Nie, 2-dniowy urlop okolicznościowy należy się tylko bratu.
dodaj komentarz


autor: Alex 2010-11-28 21:17:50   
0
O urlopach okolicznościowych jest w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.Według rozporządzenia:
§ 15. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:
1) 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,
2) 1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką
dodaj komentarz


autor: gość 2012-07-07 13:03:51   
0
W odpowiedzi na Pani zapytanie, które wpłynęło doOkręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze w dniu03.07.2012 r., uprzejmie wyjaśniam.
Napodstawie §15 rozporządzenia Ministra Pracy i PolitykiSocjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwianianieobecności w pracy oraz udzielania pracownikowi zwolnień od pracy(Dz. U. z 1996 r., Nr 60, poz. 281) pracodawca jest obowiązanyzwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:
- 2dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dzieckaalbo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca,matki, ojczyma lub macochy,
- 1dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebujego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a takżeinnej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jegobezpośrednią opieką.
Wskazanyprzepis nakazuje pracodawcy zwolnienie pracownika z obowiązkuwykonywania pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, w związku zokreślonymi zdarzeniami mającymi miejsce w jego życiu osobistym.
Wzwiązku z powyższym nawiązując do treści Pani zapytania, należystwierdzić, że przepis § 15 pkt 2 rozporządzenia obligujepracodawcę do udzielenia pracownikowi 1 dni wolnego w przypadkuślubu brata pracownika. Pracodawca nie ma zatem prawa odmówićpracownikowi zwolnienia od pracy w przypadku złożenia wniosku, zktórego wynika, że pracownik chce wziąć udział w ważnymwydarzeniu rodzinnym (ślub brata).
dodaj komentarz


autor: gość 2012-07-25 11:50:13   
0
1dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebujego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a takżeinnej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jegobezpośrednią opieką. Gdzie tu mowa o ślubie siostry, brata???????????
dodaj komentarz


autor: gość 2012-07-30 13:49:56   
0
Na brata nic ci nie przysługuje
dodaj komentarz


autor: gość 2012-09-06 15:46:33   
0
Chciałbym przeprosić za błąd, który wystąpił w odpowiedzi na zadane przez pracownika pytanie. Oczywiście, że przepis par. 15 pkt 2 cyt. rozporządzenia nie obliguje pracodawcę do udzielenia pracownikowi dnia wolnego w przypadku ślubu jego brata. Zatem pracodawca ma prawo odmówić pracownikowi zwolnienia od pracy w przypadku złożenia takiego wniosku. Na podstawie obowiązujących przepisów, pracownik ma prawo do dnia wolnego z tytułu ślubu dziecka i dwóch dni wolnego w przypadku własnego ślubu, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Urlop okolicznościowy z tytułu ślubu brata będzie przysługiwał pracownikowi tylko gdy taki zapis został zawarty w przepisach wewnątrzzakładowych tj. w regulaminie pracy bądź w układzie zbiorowym pracy.
Pracownik OIP
dodaj komentarz


autor: gość 2014-04-14 21:11:52   
0
No a jak brat jest prawnym opiekunem zastępującym ojca.
dodaj komentarz


autor: gość 2014-07-27 16:55:25   
0
slub brata to pogrzeb jakby, już po chłopie... więc należeć się powinien 1 dzień okolicznościowego:)
dodaj komentarz


autor: gość 2014-09-29 09:05:11   
0
chore, na śub brata się nie należy a na pogrzeb już tak, żałosne przepisy ....
dodaj komentarz


autor: gość 2014-10-16 19:48:02   
0
To jest POLSKA !!!!!!
dodaj komentarz


autor: gość 2015-01-20 11:08:10   
0
No pięknie;/
dodaj komentarz


autor: gość 2015-09-09 11:56:43   
0
imadło
dodaj komentarz


autor: gość 2016-10-09 14:35:10   
0
jestem właśnie po slubie brata pije i mam wyjebke na urlopynie ide do pracy mam 4 dni na tel
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź