Jak zaksięgować zniszczony towar?

autor: Aya 2010-11-09 00:05:59   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: Marcin 2012-01-14 20:56:48   
0
Kiedy nabyty materiał, zapisany w kolumnie 10 księgi przychodów i rozchodów zmieni przeznaczenie, czyli ulegnie zniszczeniu, trzeba dokonać przeksięgowania wartości do kolumny 13, czyli pozostałe wydatki. Podstawą tego przeksięgowania będzie sporządzony przez podatnika protokół strat. Trzeba w nim podać ilości i rodzaje utraconych materiałów, a także datę jak i przyczynę zniszczenia lub utraty. W taki sposób zakupione materiały pozostają w kosztach uzyskania przychodu, zmienia się jedynie kwalifikację jako rodzaj kosztów.
dodaj komentarz


autor: gość 2012-06-23 22:04:01   
0
Przede wszystkim strata musi zostać właściwie udokumentowana. np poprzez protokoły policyjne, dowody zwrotu niezdatnego do użycia towaru, oddania rzeczy na złomowisko oraz im podobne oraz strata nie może być wynikiem działania, za które przedsiębiorca ponosi winę zarówno umyślną, jak i nieumyślną.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź