Jakie są stawki podatku VAT w Unii Europejskiej?

autor: fx 2010-11-13 23:41:46   
5

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: Aya 2010-11-13 23:54:09   
2
 • Polska: 22%, 7%, 3%, 0% (23% od od 2011r.)
 • Niemcy: 19%, 7%
 • Wielka Brytania: 20%, 5% (od 2011r.)
 • Włochy: 20%, 10%, 4%
 • Irlandia: 21%, 13,5%, 4,8%
 • Francja: 19,6%, 5,5%, 2,1%
 • Hiszpania: 18%, 7%, 4%
 • Portugalia: 20%, 12%, 5%
 • Holandia: 19%, 6%
 • Belgia: 21%, 12%, 6%
 • Dania: 25%
 • Szwecja: 25%, 12%, 6%
 • Finlandia: 23%, 13%, 9%
 • Litwa: 21%, 9%, 5%
 • Łotwa: 21%, 10%
 • Estonia: 20%, 9%
 • Czechy: 20%, 10%
 • Słowacja: 19%, 10%, 6%
 • Austria: 20%, 12%, 10%
 • Słowenia: 20%, 8,5%
 • Węgry: 25%, 18%, 5%
 • Rumunia: 24%, 9%
 • Bułgaria: 20%, 7%
 • Grecja: 23%, 10%, 5%
 • Cypr: 15%, 8%, 5%
 • Malta: 18%, 5%
 • Luksemburg: 15%, 12%, 6%, 3%
dodaj komentarz


autor: fx 2010-11-13 23:55:32   
1
Dla prównania Szwajcaria (nie będąca w UE): 7,6% i 2,4%
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź