Ile wynosi dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne?

autor: maika 2010-11-17 02:39:59   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: Aya 2010-11-24 00:33:10   
0
Wg NFZ składka na ubezpieczenie zdrowotne za miesiące: październik, listopad i grudzień  2010 r. wynosi miesięcznie nie mniej, niż 304,67 zł
dodaj komentarz


autor: gość 2011-01-31 16:49:15   
0
 Osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym mogą ubezpieczyć się w Narodowym Funduszu Zdrowia. W tym celumuszą złożyć pisemny wniosek w dowolnie wybranym Oddziale Wojewódzkim NFZ. We wniosku wpisuje się podstawowe dane osobowe, z wnioskodawcą zawierana jest umowa, według której wnioskodawca zostaje członkiem NFZ i ma prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych, pod warunkiem terminowego opłacania składki zdrowotnej.
dodaj komentarz


autor: gość 2011-02-27 01:40:09   
0
Wraz z wnioskiem trzeba przedstawić ostatni dokument potwierdzający okres , w którym opłacane były składki zdrowotne,np. zaświadczenie z ostatniego miejsca pracy. Następnie podpisywana jest umowa z NFZ w dwóch egzemplarzach na czas nieokreślony. Po zawarciu umowy idzie się do zusu, gdzie trzeba złozyć druk ZUS ZZA.
dodaj komentarz


autor: Alex 2011-02-27 03:08:34   
0
dodaj komentarz


autor: Alex 2011-11-15 00:41:28   
0
Miesięczna składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne (9% podstawy wymiaru składki) w miesiącach: październiku, listopadzie i grudniu 2011 roku wynosi 323,41 zł.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź