W jakim dokumencie rozliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

autor: Aya 2010-11-24 00:29:43   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: Alex 2010-11-28 21:52:42   
1
Ekwiwalent jest świadczeniem opodatkowanym podatkiem dochodowym i podlega składkom Zus. Rozliczony będzie w Picie i dokumentach rozliczeniowych zus. Dla pracodawcy jest kosztem podatkowym.
dodaj komentarz


autor: fx 2010-12-15 20:17:47   
1
Sposób obliczania ekwiwalentu za urlop wyszczególniony jest w Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. wklejam link: http://www.mpips.gov.pl/_download.php?f=userfiles%2FFile%2FPrawo%2FPrawo+pracy%2Furlop+wypoczynkowy.doc
dodaj komentarz


autor: gość 2010-11-28 21:54:06   
0
Rozliczasz w Rp 7 chociaż rzadko sie go teraz wystawia.
dodaj komentarz


autor: gość 2010-11-29 22:19:02   
0
W świadectwie pracy pracodawca zamieszcza informację o ekwiwalencie jeśli był wypłacony.
dodaj komentarz


autor: fx 2010-12-15 20:08:24   
0
Z ekwiwalentem należy pamiętać, iż należy się zarówno za urlop bieżący proporcjonalny w roku kalendarzowym, jak i za urlop zaległy z poprzeddnich lat.
dodaj komentarz


autor: gość 2012-06-30 00:27:58   
0
mi na świadectwie wpisali  ekwiwalent za rok bieżacy i tyle samo zapłacili
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź