Czy przy dyscyplinarce pracownika w treści świadectwa pracy to wpisuje? Czy jako przyczynę wypowiedzenia wpisuje art. 52 Kodeksu Pracy?

autor: Alex 2010-11-29 22:27:24   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2010-11-29 22:32:39   
0
Wpisuje się artykuł Kodeksu pracy czyli w tym wypadku art. 52 kodeksu pracy. Nie wpisuje się informacji o przyczynach rozwiązania stosunku pracy. Pracownik może żądać sprostowania świadectwa pracy z takim wpisem w ciągu 7 dni od chwili jego otrzymania.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź