Wypłaciliśmy pracownikowi świadczenie urlopowe. Czy muszę je ozusować i opodatkować?

autor: Alex 2010-11-29 22:34:17   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2010-11-29 22:35:05   
0
Świadczenie urlopowe nie podlega składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
dodaj komentarz


autor: gość 2010-11-29 22:36:07   
0
Trzeba wypłacić świadczenie urlopowe najpóźniej w ostatnim dniu poprzedzającym urlop wypoczynkowy w wysokości nie wyższej niż kwota odpisu podstawowego na fundusz, odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź