Chciałbym wiedzieć, jakie prawa przysługują kobiecie karmiącej w pracy ?

autor: ~ 2010-11-29 22:37:10   
2

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2011-01-02 01:49:25   
1
Kobieta karmiąca piersią uprawniona jest do przerw w wypadku gdy posiada jedno dziecko, ma prawo do 2 półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy, w przypadku gdy jej czas pracy dziennie przekracza 6 godzin, natomiast gdy posiada więcej niż jedno dziecko, to ma prawo do 2 przerw w pracy po 45 minut każda, w przypadku gdy jej czas pracy dziennie przekracza 6godzin.Natomiast pracownica karmiąca, której dzienny czas pracy wynosi od 4 do6 godzin pracy, ma prawo do jednej 30minutowej przerwy na karmienie, a pracownica karmiąca zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują według art. 187 kodeksu pracy
dodaj komentarz


autor: gość 2012-06-03 03:09:26   
0
Ja wykorzystywałam przerwy w ten sposób iż po prostu wcześniej wychodziłam z pracy do domu
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź