Co to jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

autor: ~ 2010-11-29 22:44:30   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: Alex 2010-11-29 22:48:46   
0
Dodatkowy  zasiłek opiekuńczy,  przysługuje  z tytułu  sprawowania opieki nad nowourodzonym dzieckiem, którego matka przebywa w szpitalu będąc na urlopie macierzyńskim. Wynosi on 8 tygodni (56 dni),  przysługuje tylko ojcu dziecka lub członkowi najbliższej rodziny. Jest niezależny od zwykłego wymiaru 60 dni zasiłku opiekuńczego.
dodaj komentarz


autor: Alex 2010-11-29 22:53:49   
0
Do wniosku o zasiłek opiekuńczy dałącza się następujące dokumenty:
- zaświadczenie lekarskie o pobycie  matki dziecka w szpitalu,
- oświadczenie o pobieraniu przez  matkę dziecka zasiłku macierzyńskiego.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź