Jak mam rozliczyć wydatki na remont samochodu objętego ubezpieczeniem dobrowolnym? Czy można odliczyć VAT?

autor: Alex 2010-12-02 21:50:01   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: Alex 2010-12-02 21:54:26   
1
Warunkiem zaliczenia poniesionych kosztów remontów powypadkowych samochodu do kosztów uzyskania przychodów jest objęcie tego samochodu ubezpieczenie auto-casco,  taki wydatek auto casco  jest zaliczony do kosztów . A wydatki na remont są  zaliczone do kup w dniu ich poniesienia, rozliczeniek kosztu  następuje w dniu ujęcia go w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie faktury VAT. W sytuacji, gdy firma uzyska odszkodowanie z tytułu szkody powstałej w wyniku wypadku będzie musiała zaliczyć otrzymaną kwotę do przychodów.
dodaj komentarz


autor: Alex 2010-12-02 21:56:32   
0
Jeżeli jest AC  i remontowany samochód będzie wykorzystywany do wykonywania czynności związanych z prowadzoną działąlnością, od wydatków na remont co do zasady można odliczać VAT.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź