Jak zaokrąglać kwoty wykazywane w deklaracji VAT

autor: Alex 2010-12-02 21:58:41   
1

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: Alex 2010-12-02 22:00:37   
0
Sposób zaokrąglenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku wskazuje  art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej  zgodnie, z którym kwoty te zaokrąglane są do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy są pomijane,a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższane do pełnych złotych.
dodaj komentarz


autor: Alex 2010-12-02 22:08:35   
0
Zaokrąglanie dotyczy poszczególnych pozycji w deklaracji, a więc zarówno  podstawy opodatkowania, i kwot podatku. Jeśli w ewidencji nabycia / sprzedaży stosuje się kilka rejestrów dla określenia poszczególnych rodzajów sprzedaży/ nabycia, z których wynikające kwoty wpisywane są następnie do deklaracji zbiorczo w jednej pozycji, wtedy zaokrągleniu podlega kwota wpisana w deklaracji Vat.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź