Kwalifikacja przedsiębiorstw

autor: Michał 2010-12-04 23:18:21   
1
Mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 pracowników włącznie, którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro
Małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo zatrudniające do 49 pracowników włącznie, którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro
Średnie przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo zatrudniające do 249 pracowników włącznie, którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro
Duże przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo zatrudniające 250 i więcej pracowników i nie kwalifikuje się do żadnej z powyższych kategorii przedsiębiorstw.

dodaj komentarz

powyższe wielkości są wielkościami maksymalnymi, po których przekroczeniu przedsiębiorstwo przechodzi do kolejnego progu - MichałOdpowiedzi

autor: Marcin 2012-01-15 19:03:56   
0
Taka kwalifikacja większości firm tak naprawdę nigdy i do niczego nie będzie potrzebna. Nie wiem czy na przykład właścicielka salonu fryzjerskiego wie o tym, że ma mikroprzedsiębiorstwo ;)
Przydaje się to chyba wyłącznie w sytuacjach, w których firma korzysta z pomocy ze środków Unii Europejskiej, czyli na przykład jeśli chodzi o korzystanie ze środków z EFS, na przykład przy dofinansowywanych szkoleniach, czy studiach podyplomowych.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź