Czy w świadectwie pracy muszę wpisać niewykorzystany urlop z poprzednich lat?

autor: fx 2010-12-09 21:55:05   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: fx 2010-12-09 21:57:58   
1
W świadectwie pracy należy wskazać liczbę dni wykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego wyłącznie za rok w którym ustaje stosunek pracy. Błędem jest wpisywanie całego wykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego, zarówno za rok bieżący i lata ubiegłe.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź