Jakie płaci się składki za osobę współpracującą?

autor: el ka 2010-12-15 20:02:51   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2011-01-03 23:42:47   
1
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, a podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału.
dodaj komentarz


autor: Alex 2010-12-15 20:56:26   
0
Informację na temat opłacanych składek znjdziesz na stronie zusu. Wklejam link: http://www.zus.pl/default.asp?id=35&p=1
dodaj komentarz


autor: gość 2011-01-03 23:58:05   
0
Składki takie jak dla przedsiebiorcy podstawa ta sama :-(
dodaj komentarz


autor: gość 2011-03-27 21:15:02   
0
Zatrudnij krewnego z którym prowadzisz gospodarstwo domowe, jako zleceniobiorce. Zapłacisz składki ZUS od umowy zlecenia, w każdym innym przypadku będziesz musiał zapłaciś składki ZUS jak od osoby wspólpracującej
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź