Czy informację o odprawie emerytalnej lub rentowej wpisuje się w świadectwie pracy ?

autor: fx 2010-12-15 20:10:54   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: fx 2010-12-15 20:20:06   
0
Inforamcji takiej nie zamieszcza się w świadectwie pracy, w obowiązującym druku świadecwtwa pracy nie ma pozycji na takie dane.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź