Wypłaciłam pracownikom wynagrodzenie za pracę z opóźnieniem, wypłacił również odsetki za zwłokę. Czy powinnam opodatkować odsetki od nieterminowo wypłaconego wynagrodzenia ?

autor: Daria 2011-01-02 01:12:11   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2011-01-02 01:13:43   
0
Odsetki od nieterminowo wypłacanego wynagrodzenia są zwolnione od podatku dochodowego, wypłacając je pracownikom nie odprowadza się od nich zaliczek na ppodatek dochodowy.
dodaj komentarz


autor: gość 2011-01-02 01:16:23   
0
Ooo niewypłacenie w terminie wynagrodzenia to naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy. Uważaj bo pracownicy mogą się pozwalniać bez zachowania terminu wypowiedzenia, i to jeszcze z winy pracodawcy będzie na świadectwie pracy.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź