Czy opłacając składki za miesiąc w którym jest zasiłek opiekuńczy, mogę pomniejszyć podstawę wymiaru o dni, na które mam zwolnienie lekarskie na dziecko? I jak to obliczyć ?

autor: ~ 2011-01-02 01:19:46   
0
Prowadzę działalność gospodarczą, podlegam ubezpieczeniom społecznym i chorobowemu.  Korzystałam z zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad chorym dzieckiem 4 dni. Czy opłacając składki za miesiąc w którym jest zasiłek opiekuńczy, mogę pomniejszyć podstawę wymiaru o dni, na które mam zwolnienie lekarskie na dziecko? I jak to obliczyć ? Czy muszę czekać na decyzję ZUS w sprawie zasiłku?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2011-01-02 01:22:25   
0
Obliczając wysokość składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wykonywania działalności gospodarczej należy pomniejszyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne o liczbę dni,za które przysługuje zasiłek opiekuńczy. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana w pełnej wysokości.
ZUS  nie wyda decyzji w tej sprawie ( decyzję ZUS wydaje tylko wtedy, gdy prawo do zasiłku nie przysługuje)
dodaj komentarz


autor: gość 2011-01-02 01:23:18   
0
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc trzeba pomniejszyć proporcjonalnie do liczby dni ubezpieczenia. Należy podzielić kwotę podstawy przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca np. czerwiec 31 i pomnożyć przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu (czyli 27 dni). Kwotę podstawy wymiaru składek ustaloną za określoną liczbę dni należy zaokrąglić do pełnych groszy.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź