Czy ekwiwalent i odzież robocza dla zleceniobiorcy korzysta ze zwolnienia z opodatkowania? ubranie zawiera logo firmy.

autor: Daria 2011-01-02 01:30:03   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2011-01-02 01:43:50   
0
Na podstawie art. 21 ustawy o podatku dochodowym odosób fizycznych wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy. Powyższy przepis dotyczy też umów cywilnoprawnych.Toteż  pieniądze wypłacione za pranie odzieży roboczej zleceniobiorcy, będą zwolnione z podatku dochodowego.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź