Z jakim kodem zgłosić zleceniobiorce do ubezpieczenia wypadkowego?

autor: ~ 2011-01-02 01:41:11   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2011-03-23 00:17:21   
0
04 11-osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług
04 17 - osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług, z mocy przepisów szczególnych nie-podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu
Ostatnie cyfry do  kodu ubezpieczenia:
0 - osoba, która nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty
1 - osoba, która ma ustalone prawo do emerytury
2 - osoba, która ma ustalone prawo do renty
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź