jaki jest termin wydania pracownikowi i przekazania do urzędu skarbowego PIT-11 w razie ustania zatrudnienia w trakcie roku

autor: Daria 2011-01-02 01:46:01   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2011-01-02 01:49:50   
0
PIT11  w przypadku rozwiązania umowy o pracę w trakcie roku, trzeba wystawić i przekazać pracownikowi oraz urzędowi skarbowemu do końca lutego następnego roku za rok poprzedni. Jeśli  pracownik  wystąpi o wydanie PIT11 w trakcie roku w którym ustało zatrudnienie, otrzymuje pit wcześniej.
dodaj komentarz


autor: gość 2011-01-23 23:25:16   
0
Zgodnie z ordynacja w misiącu następującym po ustaniu zatrudnienia
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź