Czy zwrot kosztów używania przez pracownika prywatnego samochodu podlega „oskładkowaniu" i opodatkowaniu?

autor: Daria 2011-01-02 21:22:16   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2011-01-02 21:59:53   
0
Ze składek zus jest zwolniony zwrot kosztów używania  przez pracowników, dla potrzeb pracodawcy, pojazdów niebędących własnością pracodawcy do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przyzastosowaniu kilometrówki, jeśli przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłatryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany przez pracownika w ewidencjiprzebiegu pojazdu.
Natomiast zwrot kosztów używania przez pracownika prywatnego samochodu jest opodatkowany podatkiem dochodowym.
dodaj komentarz


autor: gość 2011-01-02 21:54:24   
0
Przeczytaj uważnie poniższe rozporządzenia:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. nr 27, poz. 271 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.)
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź