Czekam na wypłatę zasiłku chorobowego z zusu? Ile czasu to może trwać?

autor: ~ 2011-01-03 00:31:08   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2011-01-03 01:33:02   
0
w ciągu 30 dni od wpływu ZLA do ZUS ;-)
dodaj komentarz


autor: gość 2011-01-03 15:41:36   
0
Zasiłek chorobowy powinien być płacony przez ZUS  nie później  niż w ciągu 30 dni od daty złożenia przez pracownika dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłków.
Niedotrzymanie powyższego terminu zobowiązuje Zus do wypłaty odsetek od tego świadczenia w wysokości odsetek ustawowych.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź