Jaki dochód trzeba mieć aby dostać dodatek mieszkaniowy?

autor: Asioor 2011-01-07 20:58:59   
1

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2011-01-07 21:47:26   
0
Według przepisów o dodatku mieszkaniowym  za dochód rozumie się:
wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym e jest to kwota 1236,01 zł i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym jest to kwota 882,86 zł.

dodaj komentarz


autor: gość 2011-01-07 23:36:09   
0
dodaj komentarz


autor: gość 2011-03-21 14:05:48   
0
Za miesiące październik, listopad i grudzień
dodaj komentarz


autor: gość 2011-09-13 18:56:36   
0
jak ma wygladac zaswiadczenie o zarobkach z trzech ostatnich miesiecy gdy jeden miesiac bylo sie zarejestrowanym w urzedzie pracy a dwa kolejne juz zatrudnionym?
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź