Co to jest dekretacja?

autor: ~ania 2011-01-25 00:07:21   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: Marcin 2012-01-11 20:55:50   
0
Dekretacja jest to po prostu sposób nanoszenia odręcznych adnotacji na korespondencję, jaka wpływa do jakiegoś biura albo też urzędu. Ta adnotacja ma za zadanie wskazywanie komórki organizacyjnej, albo też osoby odpowiedzialnej za załatwienie danej sprawy, a także sposobu lub terminu jej załatwienia. W przypadku dokumentów księgowych czyli w rachunkowości może również określać sposób ujęcia dowodu w księgach rachunkowych.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź