Czy w czasie zawieszenia działalności przedsiębiorca może sprzedać wyposażenie i środki trwałe w 2011roku?

autor: Alex 2011-01-27 10:59:24   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2011-01-27 11:39:08   
0
W okresie zawieszenia można zbyć własny środek trwały, wyposażenie jednak za okres rozliczeniowy, w którym od tej czynności powstanie obowiązek podatkowy,trzeba złożyć deklarację VAT. Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia  bowiem z rozliczania podatku VAT.
dodaj komentarz


autor: gość 2011-01-27 17:51:29   
0
Tak można sprzedać wyposażenie i środki trawałe. Podatek dochodowy ze sprzedaży będącej u Ciebie przychodem rozliczasz do 20-tego następnego miesiąca
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź