PIT do urzędu skarbowego

autor: ~pytanie 2011-01-31 00:48:50   
0
Do kiedy trzeba złożyć PIT do urzędu skarbowego w 2011r. ?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2011-01-31 04:38:26   
0
Pytanie jaki Pit. Ryczałt do 31 stycznia :-)
dodaj komentarz


autor: gość 2011-01-31 05:33:43   
0
PIT-37 składa się do 2.5.2011 r. w odpowiednim dla podatnika Urzędzie Skarbowym.
dodaj komentarz


autor: gość 2011-01-31 05:33:08   
0
Jeśli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Stąd data 02-05-2011.
dodaj komentarz


autor: gość 2011-01-31 06:10:17   
0
Do 31 stycznia 2011 należy złożyć:
druk PIT-16A (opodatkowanie w formie karty podatkowej)
druk PIT-28 (opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego).
 
Natomiast do 30 kwietnia:
druk PIT-36 (dochody z działalności gospodarczej),
druk PIT-36L (dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym),
druk PIT-37 (dochody wynikające ze stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, otrzymywania emerytury),
druk PIT-38 (dochody kapitałowe)
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź