Czy muszę zawiadomić Urząd Skarbowy o dokonanym spisie z natury dla potrzeb Vat? I wjakim terminie muszę to zrobić?

autor: Alex 2011-02-02 23:32:59   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2011-02-03 01:40:17   
0
Informację o spisie z natury składasz wraz z deklaracją Vat.  Wynika  to z ustawy o vat  art.14ust. 5. "W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej "spisem z natury". Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.Przepis ten obowiązuje od 2009 roku.
Przed rokiem 2009 brzmiał inaczej: art.14ust.5"W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej „spisem z natury”. Podatnicy są obowiązani: 1) sporządzić spis z natury w terminie 14 dni, licząc od dnia rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, oraz 2) zawiadomić o dokonanym spisie z natury, o ustalonej wartości i o kwocie podatku należnego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia zakończenia tego spisu."
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź