Czy polsa na życie przedsiębiorcy może być zaliczana do kosztów uzyskania przychodu?

autor: Alex 2011-02-07 14:36:40   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2011-02-07 14:57:38   
0
Nie. Zgodnie z Interpretacją indywidualną z dnia 10.09.2010 r., sygn. ILPB1/415-699/10-5/KŁ - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu. " stwierdzić należy, iż wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie na życie osoby prowadzącej działalność gospodarczą mają charakter wydatków osobistych. Zatem ww. wydatki nie mają bezpośredniego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie są wydatkami ponoszonymi w celu powstania lub zwiększenia przychodu oraz zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodu. Brak ww. związku przyczynowo-skutkowego wyklucza możliwość zaliczenia ww. wydatków do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej."
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź