co to są uproszczone zaliczki w podatku dochodowym dla przedsiębiorcy?

autor: Alex 2011-02-07 15:45:06   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2011-02-07 16:37:53   
0
  Odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej polega na tym, że przez cały rok podatkowy, co miesiąc, przekazuje się do urzędu skarbowego kwotę zaliczki w jednakowej wysokości. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mają możliwość dokonywania wpłat zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej w wysokości 1/12 kwoty podatku obliczonej według skali obowiązującej w danym roku podatkowym od dochodu uzyskanego z pozarolniczej działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu rocznym złożonym, czyli w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy wktórym opłaca się zaliczki uproszczone art. 44 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
 Podatnicy rozliczający się według stawki liniowej 19% również mają możliwość dokonywania wpłat zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej przy zastosowaniu stawki 19%.
dodaj komentarz


autor: gość 2011-02-07 16:24:33   
0
Zaliczki uproszczone płatne są przez cały rok podatkowy. Przedsiębiorca musi do 20 lutego roku podatkowego, w którym po raz pierwszy ma zamiar zastosować tę metodę rozliczania, pisemnie zawiadomić o jej wyborze naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Jeśli zatem chce on płacić uproszczone zaliczki w 2011 r., zawiadomienie trzeba będzie złożyć do 21 lutego 2011 roku
dodaj komentarz


autor: gość 2011-02-07 16:07:56   
0
Art. 44 ust. 6b–6i ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź