Od jakiego dochodu netto przysługuje dodatek mieszkaniowy w 2011 roku?

autor: Alex 2011-02-08 20:17:22   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2011-02-08 21:07:14   
0
Z ustawy
średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie powinien przekraczać 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (aktualnie jest to kwota 1236,01 zł) i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (aktualnie jest to kwota 882,86 zł). 
dodaj komentarz


autor: gość 2011-02-08 21:25:41   
0
Dochod netto do dodatku mieszkaniowego jest liczony inaczej w wynagrodzeniu. Obliczasz
przychod - KUP - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe i w wyniku tych obliczen otrzymujesz dochod netto do dodatku mieszkaniowego
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź