Na jakim druku trzeba złożyć wniosek o Regon?

autor: Alex 2011-02-14 11:33:21   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2011-02-14 12:04:06   
0
Wniosek o regon składa się na formularzu RG -1, wniosek ten składa się w urzędzie statystycznym działającym w województwie, na terenie którego przedsiębiorca ma miejsce zamieszkania. Do wniosku o nadanie numeru REGON należy dołączyć kserokopię wypisu z Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz kserokopię dowodu osobistego właściciela firmy i orginały do wglądu.Okres oczekiwania na REGON od złożenia wniosku wynosi 2 tygodnie.Operacja ta jest bezpłatna. We  wniosku RG-1 o wydanie numeru REGON, należy wpisać:
  • nazwę firmy,
  • dane teleadresowe (adres, telefon),
  • formę prawno-organizacyjną (np.: osoba fizyczna, sp. sc., sp. jawna, sp. komandytowa, sp. z o.o., SA),
  • stan aktywności prawnej i ekonomicznej,
  • rodzaj przeważającej działalności wg PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) - należy podać rodzaj działalności, a urzędnik wpisze odpowiedni kod. 
W wyniku wpisu do rejestru przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON i ma obowiązek posługiwania się tym zaświadczeniem. Ponadto zobowiązany jest do podawania numeru identyfikacyjnego REGON w pieczęciach firmowych i drukach urzędowych.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź