Czy mogę dostać odprawę emerytalną?

autor: ~ 2011-02-16 15:23:43   
0
Mam pytanie.Rozwiązano ze mną umowę o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy. Załączył do Zus domumenty o przyznanie emerytury i otrzymałem ją. Znajomi radzą mi abym wziął decyzję ZUS o przyznaniu prawa do emerytury i poszedł do zakładu pracy po odprawę emerytalną.  Czy rzeczywiście dostanę tą odprawę, jakie trzeba złozyć dokumenty, i jaka jest podstawa prawna?
 

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: Alex 2011-02-17 02:47:42   
0
Według Sądu Najwyższego (wyrok SN z 25 czerwca 1993 r., I PR5/93, OSNAP 1994/2/24; uchwała SN z 4 czerwca 1991 r., I PZP 17/91, OSNCP1992/3/37). Odprawa emerytalno-rentowa przysługuje z uwagi na fakt przejścia na emeryturę lub rentę, niezależnie od przyczyn, które stanowiły podstawę rozwiązania stosunku pracy.  Jeżeli pracownik zwalniany z z powodu likwidacji stanowiska pracy jednocześnie przechodzi na emeryturę wówczas występuje zbieg prawa do odpraw i przysługuje mu zarówno odprawa emerytalna jak i odprawa z tytułu zwolnień z przyczyn niedotyczących pracownika. Termin na złożenie dokumentów do odprawy emerytalnej wynosi 3 lata. Podstawą ubiegania się o odprawę jest decyzja Zus o przyznaniu prawa do emerytury.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź