Japońskie techiniki i metody zarządzania

autor: Michał 2011-02-18 00:07:01   
0
Szkolenie: JAPOŃSKIE TECHNIKI I METODY ZARZĄDZANIA

Głównym celem jest:
 • Zaznajomienie uczestników szkolenia z japońskimi technikami zarządzania
 • Przedstawienie oraz utrwalenie przy wykorzystaniu ćwiczeńpraktycznych zagadnień usprawniania działań związanych z zarządzaniemprzy wykorzystaniu dostosowanych do polskiej specyfiki japońskichtechnik 
 • Pokazanie mocnych i słabych stron japońskich metod zarządzaniawykorzystywanych w polskich warunkach
   

Szkolenie jest skierowane do:

 • Menedżerów różnych szczebli 
 • Osób zarządzających produkcją
   

Metody prowadzenia zajęć:

 • Merytoryczna zawartość szkolenia będzie przedstawiona zarównow formie wykładu, jak i warsztatów na bieżąco weryfikującychzdobyte umiejętności. 
 • Zagadnienia te będą poparte przykładami, zadaniami oraz analizą rzeczywistych przypadków wywodzących się z życia firm. Każda część szkolenia uwieńczona zostanie pogłębionąanalizą przypadków, zajęciami warsztatowymi lub symulacją wtrakcie której będzie można na bieżąco weryfikować przedstawione zagadnienia. 
 • Szkolenie koncentruje się nie tylko na przedstawieniu japońskich metodzarządzania, ale przede wszystkim na możliwości ich wykorzystania wpolskich przedsiębiorstwach. 

PROGRAM :

1.     Różnice kulturowe a biznes

 • modele kultur 
 • kultura Japonii 
 • różnice międzykulturowe 
 • kultura organizacyjna -  znaczenie dla firmy 
 • etykieta w biznesie z przedstawicielami Japonii

2.    Budowa kultury wspierającej podnoszenie jakości

 • tworzenie długookresowej filozofii firmy 
 • filozofia Kaizen  
 • wprowadzenie Kaizen w życie firmy 
 • problemy we wdrażaniu Kazien w polskich przedsiębiorstwach 
 • ocena i audyt
  program HOPP (program poprawy jakości zorientowany na ludzi)

 3.       Specyfika japońskich technik zarządzania


 • unikalność metod zarządzania  
 • odniesienie do koncepcji charakterystycznych dla zarządzania europejskiego
  korzyści płynące ze stosowania japońskich technik i metod zarządzania

 4.       Ciągłe uczenie się dla poprawy jakości i wzrostu efektywności


 • proces ciągłej poprawy jakości
 • wzbudzanie zaangażowania i koła jakości 
 • analiza usterek i genchi genbutsu 
 • ustalenie reguł wspierających poprawę jakości na każdym stanowisku- Jidoka

 5.       Proces eliminowania strat


 • kierowanie płynnością procesu 
 • Just in Time 
 • Likwidacja nadprodukcji i sterowanie obciążeniem pracą 
 • Standaryzacja zadań i kontrola bezpośrednia 
 • Toyota – analiza najlepszych praktyk


TRENER:
Jacek Mrzygłód - Absolwent apóźniej pracowik naukowy Szkoły Głównej Handlowej.Studiował w Niemczech i odbył stypendia w Austrii oraz Szwecji, gdziepoznawał inne podejście do tematyki zarządzania, strategii oraz innemetody nauczania. Dzięki udziałowi w pracach Polsko-Japońskiego CentrumZarządzania poznawał japońskie techniki zarządzania i pomagał przyorganizacji warsztatów dla managerów z tego zakresu.Następnie pracował w agencji badawczej oraz firmie konsultingowej zzakresu HR, gdzie zajmował się doradztwem oraz badaniami. Ponad 2 latapracował w Dubaju w amerykańskiej firmie badawczo - konsultingowej, gdziebudował bliskowschodni oddział firmy jak i dla instytucji rządowych.Pracował dla korporacji zachodnich.
 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE: Data i czas trwania szkolenia: 15 marca 2011 r.; godz. 10.00 -16.00
Miejsce szkolenia: Warszawa
Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 590 PLN + 23% VAT (w cenęwliczone są: materiały dydaktyczne, lunch oraz przerwy kawowe).
Oferujemy 10% rabatu - w przypadku zgłoszenia uczestnictwaminimum 2 osób w jednym szkoleniu.
Każda piąta osoba reprezentująca tę samą firmę gratis!
więcej informacji: www.ag-adesso.pl

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: Marcin 2012-01-01 23:57:43   
0
Wschodznie techniki zarządzania pracownikami są świetne i idealne i w ogóle najlepsze. Niestety pod jednym warunkiem - że zarządza się przy ich pomocy Azjatami. Mają tam po prostu inną kultrę pracy, inne podejście do obowiązków zawodowych. Widać to świetnie po fabrykach w Polsce, gdzie kardą zarządzającą są Koreańczycy, albo Japończycy - po prostu nie rozumieją jak się w Polsce pracuje, traktują pracowników jak Azjatów i wymagają tyle, co od Azjatów. Moim zdaniem lepiej jest szkolić się w technikach europejskich i tych z USA, jest to bliższe naszej kulturze, w tym kulturze pracy.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź