Czy mogę zostać zwolniona z pracy z powodu likwidacji stanowiska pracy gdy jestem w ciąży?

autor: ~ 2011-02-21 02:25:34   
0
Jestem zatrudniona już na czas nieokreślony i dostałam wypowiedzenie umowy z powodu likwidacji stanowiska pracy. Dowiedziałam się iż jestem w ciąży. Wypowiedzenie już podpisałam, w momencie jego podpisywania nie widziałam że jestem w ciąży. Czy w takiej sytuacji pracodawca może mnie zwolnić?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: Alex 2011-02-24 20:38:52   
0
"Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego (z 15 stycznia 1988 r., sygn. akt  I PRN 74/87, opubl; Sł. Prac. 1988 r. nr 5, s. 28) dla ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę kobiety w okresie ciąży, nie jest istotny termin wykazania tej okoliczności, lecz wyłącznie obiektywny stan rzeczy istniejący w chwili wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę."
Pracodawca powinien anulować wypowiedzenie umowy. Kobietę w ciąży można zwolnic jedynie w  razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Nie można jej zwolnić pod warunkiem likwidacji stanowiska pracy
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź