Do kiedy składać PIT?

autor: Asik 2011-02-21 23:46:54   
0
Jaki jest termin złożenia PITu w 2011 roku? Do kiedy muszę złożyć zeznanie podatkowe?

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2011-03-11 08:23:43   
0
O terminie złożenia PIT, była mowa w serwisie:
http://www.pytania.biz/p/100236/pit-do-urzedu-skarbowego
W tym roku do 02-05-2011.Jeśli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.stąd data 02-05-2011.
dodaj komentarz


autor: gość 2011-03-11 07:53:37   
0
składasz do 30 kwietnia: druk PIT-36 (dochody z działalności gospodarczej), druk PIT-36L (dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym), druk PIT-37 (dochody wynikające ze stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, otrzymywania emerytury), druk PIT-38 (dochody kapitałowe
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź