Jakie są odliczenia od dochodu w 2011?

autor: Alex 2011-02-23 22:36:46   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2011-02-23 23:31:09   
0
1. Wydatki na zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista.Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie
2. Opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa.Do 2.280 zł - limit roczny
3. Utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa, psa przewodnika.Do 2.280 zł - limit roczny
4. Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne Do 2.280 zł - limit roczny
5. Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.Wysokość darowizny w postaci oddanej krwi ustala się w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi.W wysokości dokonanej darowizny
6. Wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika Do wysokości 760 zł rocznie
dodaj komentarz


autor: gość 2011-02-24 14:46:09   
0
Ulga internetowa
Aby móc od podatku odliczyć wydatki poniesione na użytkowanie sieci, należy je udokumentować.  Odliczeniu od dochodu podlegają wydatki na korzystanie z sieci w lokalu będącym miejscem zamieszkania podatnika do kwoty 760 zł rocznie. Podstawą uprawniającą do odliczenia są faktury VAT potwierdzające faktyczne poniesienie tych wydatków. Jeśli są one niższe niż limit 760 zł, wówczas podatnik ma prawo uwzględnić w zeznaniu rocznym tylko rzeczywiście poniesioną kwotę.
W przyszłym roku prawo do ulgi zyskają osoby korzystające z Internetu bezprzewodowego za pośrednictwem np. telefonu komórkowego czy w kafejkach internetowych. Od podatku będzie można odliczyć maksymalnie 760 zł rocznie, czyli tyle, ile obecnie. Potwierdzeniem opłaty za używanie Internetu będą nie tylko faktury VAT – jak dotychczas – ale każdy dokument płatności, np. przelew bankowy.  
Ulga na dzieci
Za jedno dziecko podatnik może odpisać maksymalnie 1112,04 zł. Przy dwójce dzieci limit wynosi 2224,08 zł, zaś przy trójce pociech - 3336,12 zł. Jednocześnie limit ustalany jest proporcjonalnie do liczby miesięcy, przez które podatnik wychowywał dziecko. Za każdy miesiąc przysługuje 1/12 ulgi.
Od dochodu można także odliczyć kwoty przekazywanych darowizn, jednak nie może to być więcej niż 6 proc. dochodu. Muszą to być darowizny przeznaczone na cele: określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, przekazane organizacjom wymienionym w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego lub równoważnym,
kultu religijnego,
krwiodawstwa do wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew.
Ulga odsetkowa
Ulga odsetkowa funkcjonuje na zasadzie praw nabytych. Możliwość odliczania kosztów odsetek kredytu mają tylko ci podatnicy, którzy zaciągnęli kredyt przed 1 stycznia 2007 roku, ale po 31 grudnia 2001 roku. Limit odliczenia w zeznaniach za 2010 rok wyniesie 264 810 zł, a w 2011 roku - 325 990 zł. 
To tylko przykładowe ulgi, z których można skorzystać w PIT - ekspert wiedzaifinanse.pl
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź