Jak wprowadzić do firmy prywatny komputer na który nie mam faktury ani rachunku?

autor: Alex 2011-02-24 14:13:35   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2011-02-24 15:11:07   
0
"Jeżeli nie można ustalić ceny nabycia ani kosztu wytworzenia środków trwałych lub wyposażenia lub ich części nabytych  przed dniem założenia firmy, wartość początkową przyjmuje się w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych/ wyposażenia  z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji oraz stanu i stopnia ich zużycia." Musisz wycenić komputer według cen rynkowych obwiązujących w grudniu 2010 roku, i możesz dowodem wewnętrznym wprowadzić go do ewidencji wyposażenia bądż ewidencji środków trwałych.Pamiętaj iż jeżeli wartość początkowa środka trwałego - niezależnie od sposobu jej ustalenia - nie będzie przekraczać 3500 zł, to wówczas można wartość początkową zaliczyć jednorazowo w koszty podatkowe.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź