Ile wynosi urlop wychowawczy na dziecko niepełnosprawne?

autor: ~ 2011-03-09 21:54:07   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2011-03-09 22:48:23   
0
Razem z urlopem wychowawczym do 4 roku zycia dziecka - 6 lat
dodaj komentarz


autor: gość 2011-03-09 22:50:44   
0
Art. 186. Kodeksu Pracy § 1. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.
§ 2. Pracownik mający okres zatrudnienia określony w § 1, bez względu na to, czy korzystał z urlopu wychowawczego przewidzianego w tym przepisie, może skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika.
dodaj komentarz


autor: gość 2011-03-13 14:30:43   
0
mam dziecko w wieku 11 lat niepełnosprawne nie korzystałam z urlopu   macierzyńskiego ani wychowawczego    stan dziecka  bardzo się  pogorszył chciałabym  skorzystać z urlopu wychowawczego w jakiej ilości mogę go wykorzystać, jestem jedynym żywicielem rodziny
dodaj komentarz


autor: gość 2011-03-20 00:15:10   
0
Możesz skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat. W trakcie korzystania z urlopu wychowawczego nie możesz zostać zwolniona z pracy, jedynie w sytuacji upadłości pracodawcy. W trakcie urlopu wychowawczego  masz opłacane składki emerytalno - rentowe (przez budzet państwa) od  kwoty najniższego wynagrodzenia. Jednakże sam fakt przebywania na urlopie wychowaczym, i podlegania ubezpieczeniu społecznemu( opłacone składki emerytalno- rentowe) nie powoduje wypłaty jakichkolwiek pieniędzy z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym. Z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie trwania w/w urlopu możesz starać się w urzędzie gminy(OPSie) o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego. Wynosi on 400 zł miesięcznie. Jednym z warunków aby dostać wspomniany dodatek jest kryterium dochodowe, chyba jest to 504 zł na osobę w rodzinie.
 
dodaj komentarz


autor: gość 2011-03-20 00:56:15   
0
W przypadku rodzin  w których są dzieci niepełnosprawne lub z umiarkowanym czy znacznym stopniu niepełnosprawności, dochód na członka rodziny wynosił 583 zł.
dodaj komentarz


autor: gość 2011-03-20 01:08:59   
0
dodaj komentarz


autor: gość 2011-06-15 13:29:57   
0
mam 2 dzieci niepelnosprawnych w wieku 3 i 2 lat ile moge byc na urlopie wychowawczym na te dwojke .czy moge brac urol  na kazdego osobno  czy razem ogolnie ile lat mi przyslujuje
dodaj komentarz


autor: gość 2011-06-20 01:41:46   
0
Urlop wychowawczy "podstawowy" wynosi 3 lata na każde dziecko, wykorzystany do momentu ukończnia przez dziecko czwartego roku życia.-Art. 186.§ 1. Kodeksu Pracy.  Dodatkowo na dziecko niepełnosprawne przysługuje dodatkowy urlop wychowawczy w wymiarze 3 lat do czasu ukończenia 18 roku życia dziecka. Jest on niezalezy od "podstawowego urlopu wychowawczego". Moim zdaniem powinnaś wykorzystać najpierw trzy lata lata urlopu wychowawczego " podstawowego" na pierwsze dziecko. Następnie urlop wychowawczy" podstawowy" na drugie dziecko. Jego ilość uzależniona jest od wieku dziecka w momencie złożenia wniosku. Dokładnie w twoim wypadku od czasu jaki pozostał do ukończenia przez nie 4 roku życia. Na każde dziecko niepełnosprawne przysługuje Ci dodatkowy urlop wychowawczy do momentu ukończenia przez nie, każde oddzielnie 18 roku życia. Pracodawca nie może odmówić ci urlopu jesli wniosek złożyłaś conajmniej na dwa tygodnie przed terminem urlopu. Wyraźnie w treści wniosku o urlop wychowawczy " podstawowy" lub " dodatkowy" zaznacz na jakie dziecko bierzesz urlop, żeby nie było wątpliwości.
dodaj komentarz

mam dziecko chorujące na cukrzycę od 2007roku. jako samotna matka otrzymywałam środki z tytułu rezygnacji z pracy na rzecz opieki nad dzieckiem. zrezygnowałm jednak z nich i podjęłam pracę. obecnie pracuję w godzinach od 9 do 17 więc w domu jestem około 18. jak cukry sa dobre to ok,ale jak są (przeważnie) wysokie to lekcje odrabiamy dopiero ok 20.no i efekty były opłakane. zrezygnowałm więc z pełnego etatu i podciągnęłam syna w nauce.ukonczył trzy klasy z wyrożnieniem.jest bardzo inteligentny,ale jednak trzeba z nim posiedzieć nad lekcjami, wyrównać cukier,itp. była to rewelacyjna współpraca z wychowawcą, który w szkole pilnował poziomów cukru, zabieral glukozę na spacery i lekcje gimnastyki, itp. obecnie syn idzie do klasy czwartej, więc każda lekcja z innym nauczycielem. do tego młodsze dziecko idzie do klasy pierwszej. bardzo się tego obawiam. na dodatek pracodowca zmusił mnie do powrotu na pełen etat. jakie mam szanse na urlop wychowawczy? i - cyrkonetkaautor: gość 2011-10-09 17:17:32   
0
Jeśli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność orzecznictwem w tym zakresie zajmują się powitowe zespołu ds orzekania o niepełnosprawności to przysługuje Ci urlop wychowawczy dodatkowy urlop wychowawczy w wymiarze do trzech lat.
dodaj komentarz


autor: gość 2013-02-08 09:51:12   
0
Mam syna niepełnosprawnego wykorzystałam na niego urlop wychowawczy w wymiarze 3 lat po tym wychowawczym   musiałam się zwolnić ponieważ nie mogłam pracować  orzeczenie na syna dostałam półtora miesiąca póżniej tzn . po rozwiązaniu umowy o pracę . Obecnie pobieram świadczenia z tytułu opieki nad synem czy jeśli zostanę pozbawiona świadczeń ponieważ słyszałam że komisje potrafią zabierać matką ten przywilej  będę mogła jeszcze wykorzystać  te trzy lata wychowawczeo .?
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź