Gdzie w Pit 37 wpisać stypendium wypłacane z Urzędu Pracy?

autor: ~ 2011-03-11 07:28:27   
0
Otrzymałem pit 11 z UP za wypłacone stypendium szkoleniowe. Rozliczam się sam, gdzie mam wpisać to stypendium. Przychód 444zł, Dochód 444 zł, zaliczka 0,00zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne 0,00 zł

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2011-03-11 08:32:04   
0
w poz. "inne źródla".
dodaj komentarz


autor: gość 2011-03-11 07:52:35   
0
Dokładnie w części C zeznania podatkowego (dochody/straty ze źródeł przychodów). Wpisujesz kwotę zsumowanego stypendium otrzymanego z urzędu pracy w rubryce: inne źródła niewymienione w wierszach od 1 do 4. W kolumnie b  wpisujesz wielkość przychodu, w kolumnie d - dochód
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź