Kiedy przysługuje urlop okolicznościowy?

autor: ~Dorota 2011-03-27 22:28:06   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2011-04-05 22:38:44   
0
Pracownikowi przysługują następujące dni urlopu okolicznościowego:
1 dzień w razie ślubu dziecka pracownika,
1 dzień w razie zgonu i pogrzebu siostry, brata, teściowej, teścia, babci, dziadka pracownika,
1 dzień w przypadku zgonu i pogrzebu innej osoby, będącej na utrzymaniu lub pod bezpośrednią opieką pracownika,
2 dni w związku ze ślubem pracownika,
2 dni w razie urodzenia się dziecka,
2 dni w razie zgonu i pogrzebu małżonka pracownika, jego dziecka, ojca matki, ojczyma lub macochy.
Podstawa prawna:§ 15 rozporządzenia MPiPS z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 281),
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź