Ile można dorobić teraz do renty rodzinnej?

autor: ~joanna 2011-07-07 00:27:32   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2011-08-04 11:23:42   
0
Prawo do renty rodzinnej ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (art. 104 ust. 7 ustawy o emeryturach i rentach, nie ma przy tym znaczenia czy jest to umowa o pracę czy umowa zlecenia itp.).
 W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia (nie większą niż kwota określona zgodnie z art. 104 ust. 8 wymienionej ustawy).
dodaj komentarz


autor: gość 2011-08-04 11:35:54   
0
przeczytaj artykuł http://www.infor.pl/prawo/artykuly/329165,ile_moga_dorobic_osoby_otrzymujace_renty_rodzinne.html
dośc dobrze obrazuje on sytuację możliwości dorobienia do renty rodzinnej przez daną grupę osób do niej uprawnionych
dodaj komentarz


autor: gość 2011-08-04 11:40:30   
0
Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, mogą uzyskiwać przychody w nieograniczonej wysokości, również jeśli zawiesili prawo do emerytury i pobierają rentę rodzinną np. gdy jest t o korzystniejsze dla nich. Muszą jednak mieć  ustalene prawa do jakiejkolwiek emerytury, w tym również tej przyznanej w obniżonym wieku emerytalnym. Nie ma  znaczenia, czy przyznana emerytura jest faktycznie wypłacana.
dodaj komentarz


autor: gość 2011-08-04 11:59:58   
0
Dane ze strony ZUS:
Wysokość kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów
Kwoty równe 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:od 1 marca 2010 r.-
2270,60 złod 1 czerwca 2010 r.-
2321,50 złod 1 września 2010 r.-
2238,50 złod 1 grudnia 2010 r.-
2242,20 złod 1 marca 2011 r.-
2406,80 złod 1 czerwca 2011 r.-
2426,50 zł
Kwoty równe 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:od 1 marca 2010 r.-4216,70 złod 1 czerwca 2010 r.-4311,30 złod 1 września 2010 r.-4157,30 złod 1 grudnia 2010 r.-4164,00 złod 1 marca 2011 r.-
4469,70 złod 1 czerwca 2011 r.-
4506,30 zł
Nie zmniejsza się ani nie zawiesza w razie osiągania przychodu następujących świadczeń: rent inwalidy wojennego i rent rodzinnych po tym inwalidzie,
rent inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową i rent rodzinnych po tym inwalidzie.
Od 1 stycznia 1999 r. zawieszeniu ani zmniejszeniu bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają emerytury osób, które osiągnęły wiek: 60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni.
Osiąganie przychodu nieprzekraczającego 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ogłoszonego przez prezesa GUS, nie powoduje zmniejszenia świadczeń.W przypadku gdy przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia - emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna dla jednej osoby ulegną zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych waloryzacjach), tj.:
od 1 marca 2011 r.:503,82 zł - emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
377,89 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy
428,27 zł - renta rodzinna dla jednej osoby
Zawieszeniu ulegają emerytury i renty świadczeniobiorców, którzy osiągnęli przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia.
Graniczne kwoty przychodu dla 2010 r. wynoszą odpowiednio:27 093,40 zł - suma kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2010 r.
50 316,10 zł - suma kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2010 r.
dodaj komentarz


autor: gość 2012-03-27 18:17:57   
0
czy jak mam rente rodzinna plus dodatek sierocy czyli to ok 1600zl to mozna pracowac na pol etatu
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź