Kto składa oświadczenie lustracyjne?

autor: ~gość 2011-07-07 00:30:25   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: Mikele 2011-09-08 19:38:49   
0
W necie jest cała masa informacji na ten temat, a także przykłady na to, że lepiej się przyznać do współpracy i trochę smrodu wokół siebie znieść, niż zataić i potem żeby ktoś się o tym dowiedział, a zawsze ktoś się dowie, tak już nasz kraj jest skonstruowany ;)
Czytać proszę na przykład tutaj: http://www.gazetapodatnika.pl/artykuly/lustracja-a_2366.htm
"...osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r., pełniące funkcje publiczne, o których mowa w art. 4 Ustawy. Wymienia ona 53 kategorie osób zobligowanych do złożenia oświadczeń lustracyjnych. Można sklasyfikować je według dziewięciu następujących grup:
 Politycy — w tej grupie znajdują się: prezydent, premier, posłowie i senatorowie; 
Urzędnicy państwowi — osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe oraz członkowie korpusu służby cywilnej; 
Przedstawiciele prawa — sędziowie, prokuratorzy, radcy prawni oraz adwokaci, notariusze i komornicy, radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa; 
Przedstawiciele samorządów terytorialnych i lokalnych — marszałkowie, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast oraz skarbnicy i sekretarze, a także przedstawiciele Samorządowego Kolegium Odwoławczego; 
Przedstawiciele publicznych i niepublicznych placówek edukacyjnych i naukowych — rektorzy i dziekani, profesorowie i inni pracownicy naukowi uczelni wyższych, a także dyrektorzy szkół; 
Niektórzy pracownicy przedsiębiorstw państwowych — dyrektorzy i kadra zarządzająca, członkowie zarządu, członkowie rad nadzorczych i zarządów spółek, w których udział ma Skarb Państwa; 
Przedstawiciele państwowych instytucji finansowych, w tym członkowie Rady Polityki Pieniężnej, a także zarząd i rada nadzorcza banku państwowego, kierownicy i inspektorzy wyższego szczebla w NBP; 
Biegli rewidenci, doradcy podatkowi, audytorzy wewnętrzni; 
Dziennikarze, wydawcy, redaktorzy naczelni — przy czym dziennikarzem w rozumieniu Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24, ze zm.) jest osoba zajmującą się redagowaniem, tworzeniem, przygotowywaniem materiałów prasowych, pozostająca w stosunku pracy z redakcją albo zajmująca się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji."
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź