Pracodawca dał mi wypowiedzenie. Czy zwolnienie lekarskie ochroni mnie przed zwolnieniem?

autor: ~ 2011-10-09 17:01:41   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: Alex 2011-10-09 17:30:44   
0
Według wyroku Sądu Najwyższego w przypadku gdy pracownik jest obecny w pracy, świadczy pracę, a następ­nie wykazuje, że w dniu wypowiedzenia był niezdolny do pracy z powodu choroby, wypowiedzenie złożone przez pracodawcę jest skuteczne i prawidłowe. Nie narusza bowiem wówczas art. 41 kp (uchwała SN z 11 marca 1993 r., I PZP 68/92, OSNC 1993/9/140). tak więc jeśli przyszedłeś do pracy, pracowałeś już jakiś czas i nastepnie gdy chcieli wręczyć Ci wypowiedzenie  wyszedłeś z zakładu pracy to nie ma znaczenia.Bez znaczenia jest też fakt iż zwolnienie lekarskie obejmu­je także dzień wręczania wypowiedzenia.  Wypowiedzenie umowy jest skuteczne i z upływem okresu wypowiedzenia umowa łącząca pracodawcę z pracownikiem ulegnie rozwiązaniu. Pracownik nie jest w takiej sytuacji chroniony przed wypowiedzeniem. Takie same skutki prawne będą wówczas, gdy pracownik następnego dnia przyniesie pracodawcy zwolnienie z datą wsteczną obejmującą dzień, w którym ten wręczał mu wypowiedzenie.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź