czy zaisłekk pielegnacyjny i dodatek pielęgnacyjny wlicza się do dochodu przy ustalaniu uprawnień do dodatku mieszkaniowego?

autor: Alex 2011-10-22 09:40:15   
0

dodaj komentarz


Odpowiedzi

autor: gość 2011-10-22 10:12:08   
0
Zgodnie z orzeczeniem sądowym :  Kwota dodatku pielęgnacyjnego nie ma znaczenia dla przyznania dodatku mieszkaniowego. Nie wlicza się jej do limitu dochodu, od którego uzależnione jest przyznanie dodatku mieszkaniowego.
dodaj komentarz


Dodaj odpowiedź